ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ : โรงพยาบาลสระบุรี ระบบคอมพิวเตอร์ขัดข้อง
วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ขอความร่วมมือช่วยเหลือลูกจ้างที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากภัยธรรมชาติ
วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
สสค.สระบุรี ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2562
วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สิทธิประโยชน์จากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่
วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายวิสุทธิ์ คงสุจริต สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี มอบหมายให้นายวสันต์ ปิยสถิตธรรม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ ร่วมประชุมคณะทำงาน ขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดสระบุรี เพื่อเข้ารับการตรวจประเมินระดับความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ณ โรงแรมเกี่ยวอัน อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน ทั้งนี้ สสค.สระบุรี มีส่วนเกี่ยวข้องในตัวชี้วัดด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ
... อ่านทั้งหมด