ข่าวประชาสัมพันธ์
อบต.ห้วยสำราญ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุ จำนวน 2 ชุด - ชุดที่ 1 ชุมชนต้นแบบเศษฐกิจพอเพียง จำนวน 4 สปอต - ชุดที่ 2 จิตอาสา จำนวน 2 สปอต
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
ชุดที่ 1 https://drive.google.com/.../1Bt60z3NCfW6jbyqmx1qPLsLkgLX... ชุดที่ 2 https://drive.google.com/.../1XgV_5eKmC400sBcqtW0RY... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน พาสเจอร์ไรส์ เดือนมกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นแบบอัตโนมัติ (DLA Chatbot)
วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด