ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองไทรม้า
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เชื่อมโยง ...
ขอแจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลอง และบริเวณที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกหนั
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เทศบาลเมืองไทรม้า ขอแจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลอง และบริเวณที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกหนัก • เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยน้ำและน้ำทะเลหนุน อาจทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้น 30 ซม. - 1 เมตร • ช่วงฝนตกหนัก อาจทำให้น้ำท่วมฉับพลัน น้ำล้นคลอง ระบายน้ำได้ไม่ทัน - ประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลอง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก เตรียมพร้อมรับสถานการณ์โดยทันที •เก็บของขึ้นที่สูงให้พ้นจากน้ำอย่างน้อย 1 เมตร •ระมัดระวังไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้าดูด •ระมัดระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ •ห้ามลงเล่นน้ำโดยเด็ดขาด!! พบเหตุสาธารณภัยต้องการความช่วยเหลือแจ้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 0 2926 1326 ตลอด 24 ชม. อ่านต่อ ...
ขอความร่วมมือประชาชน ห้ามเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์
วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
... อ่านทั้งหมด