ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ เชื่อมโยง ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชกรฯ ตำแหน่ง จท.บันทึกข้อมูล
วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าหน้าท่ี่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินฯ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง
วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์) ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขนส่ง เชื่อมโยง ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการตรวจเข้มฯ Checking Point
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย เชื่อมโยง ...
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัด สขจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินฯ ครั้งที่ 1
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล สังกัดสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด