ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ
วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตำแหน่งผู้ช่วยช่างตรวจสภาพรถ เชื่อมโยง ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เชื่อมโยง ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถฯ ปีงบประมาณ 2563
วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับการจ้างเหมาบริการรายบุคคลฯ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสภาพรถฯ ปีงบประมาณ 2563
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกร้านบริการถ่ายเอกสารในอาคารสำนักงาานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562
ประกาศคณะอนุกรรมการสวัสดิการสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกร้านบริการถ่ายเอกสารในอาคารสำนักงาานขนส่งจังหวัดลำปาง โดยวิธีการคัดเลือก อ่านต่อ ...
ประกาศ สขจ.ลำปาง เรื่อง รายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจฯ Checking Point
วันที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562
ประกาศ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับการจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ ตามโครงการตรวจเข้มข้นรถโดยสารสาธารณะ Checking Point เพื่อการเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะอย่างปลอดภัย อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด