ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ขอความร่วมมือประชาชน ห้ามเปิด-ปิดประตูน้ำโดยพละการณ์ (01/10/2564)
ขอแจ้งประชาชนริมแม่น้ำเจ้าพระยา ริมคลอง และบริเวณที่น้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ฝนตกหนั (01/10/2564)
ข่าวประชาสัมพันธ์ เทศบาลเมืองไทรม้า (01/10/2564)