- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
ประกาศจากระบบ GP (16/07/2564)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (05/07/2564)
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์(กองคลัง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านกำแพงดิน หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านวังโป่ง หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพงดิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (26/01/2564)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี โดยวิธีเฉาพเจาะจง (14/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ เพื่อใช้ในโครงการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉาพเจาะจง (14/02/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (สิ้นเปลือง) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14/02/2562)