- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง (17/09/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง (05/09/2561)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (16/07/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง (02/04/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ (31/03/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (20/02/2558)
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน (12/01/2558)