ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
ประกาศ (18/02/2562)
ประกาศ (18/02/2562)
ประกาศ (18/02/2562)
ประกาศ (18/02/2562)
ประกาศ (18/02/2562)
ประกาศ (17/09/2561)
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ เรื่อง (04/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ (17/08/2561)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนลาดยางโดยผิวจราจรคอรกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นพ.ถ. 10310 แยกทางหลวงหมายเลข 212- บ้านดอนโมง หมู่ที่9 บ้านนาสมดี กว้าง 6 เมตร ยาว 2,420 เมตร หนา 0.20 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพน (20/12/2560)
ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก (สถ.ศพด.1) องค์การบริหารส่วนตำบลอาจสามารถ หมู่ที่ 3 บ้านสำราญ ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ (09/12/2558)