นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง (24/04/2561)
วิสัยทัศน์ นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ (05/06/2560)