โครงสร้างองค์กร ม.7(1)
โครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีการดำเนินงานและสถานที่ติดต่อเพื่อรับข้อมูลข่าวสาร วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
กำหนดโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งสายงานผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงดิน วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด