สถานที่ติดต่อ ม.7(3)
เบอร์โทรสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
เบอร์โทรศัพท์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สถานทีติดต่อ ม.7 (3)  สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ถนนวัดม่อนจำศีล ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โทร 054821572 email:ch_panyasen@hotmail.com ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด