ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ซอย 19 ถนนแม่สะเรียง วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ วันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาต่อเติมอาคารโรงจอดรถยนต์และจักรยานยนต์ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงการสวนสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างลำเหมือง คสล. ลำเหมืองแกน วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด