ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศราคาจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลเมืองไทรม้า วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการวันสำคัญของชาติฯ"กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการจ้างก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ม.2 บริเวณไทรม้าซอย3จากบ้านเลขที่87/3 ถึงแยกไทรม้าซอย5 ต้นตะเคียน วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างติดตั้งโคมไฟ บริเวณอนุสาวรีย์ รัชกาลที่5 ศาลพระพรหม พระภูมิและตายาย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลไทรม้า วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจ้างเหมาโครงการปรับปรุงไหล่ทางแอสฟัลท์ติก ม.4 (บริเวณคลองหลังวัดเพลงถึงหมู่บ้านวัฒน์กาญจน์) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติบริเวณปากทางแยกเข้าถนนอนุสรณ์ประเสริฐและบริเวณปากซอยไทรม้า-ท่าอิฐ(อภิรักษ์เสาเข็ม) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคาการขาดทอดตลาดพัสดุที่เสื่อมสภาพ(ครั้งที่ 2) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลไทรม้า(ป้อมยามหน้าอาคารสำนักงาน) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 7 รายการ (e-bidding) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการติดตั้งโคมไฟ บริเวณอนุเสาวรีย์รัชกาลที่5 ศาลพระพรหม พระภูมิ และศาลตายาย วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง จำนวน 7 รายการ (e-biddind) วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ ไตรมาส 1 พ.ศ.2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมไหล่ทาง หมู่ที่ 5 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศสอบราคา 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงฝาบ่อพัก(เหล็กหล่อ) ม.1,2,3 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลางโครงการส่งเสริมการเกษตรและอนุรักษ์พันธุ์ไม้ผลเมืองนนท์ วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง/ราคากลาง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
รายรับ-รายจ่าย 2561 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด