สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
สัญญาจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2560 วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด