แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนปฏิบัติการส่วนที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการฯ ส่วนที่ 4 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการฯ ปี 2562 ส่วนที่ 3 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปี 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ๔ ปี (๒๕๖๐ - ๒๕๖๓) วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560 แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด