นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
วิสัยทัศน์ นโยบายของหัวหน้าส่วนราชการ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด