ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลำปาง ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560 
... อ่านทั้งหมด