ผลการพิจารณาฯ มาตรา 9 (1)
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง และสำนักงานขนส่งสาขา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานขนส่งจังหวัดลำปาง, สขข.อำเภอแจ้ห่ม และ สขข.อำเภองาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด