ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
ข่าวประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เชื่อมโยง ...
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ณ โรงเรียนบ้านน้ำแรม หมู่ที่ 9 บ้านน้ำแรม ตำบลห้วยไร่ อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพบประชาชน โดยให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ เทศบาลตำบลแม่หล่าย ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่พบประชาชน โดยให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565
โครงการให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข้าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ณ โรงเรียนบ้านหนองหม่วงไข่ (ม่วงไข่วิทยาคาร) หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
สร้างการรับรู้สู่ชุมชน กองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2565
รายงานข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด