ข่าวประชาสัมพันธ์
บทความเผยแพร่ความรู้ ประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (1) บทความเรื่อง ไม่ให้หรือไม่มี (2) บทความเรื่อง รอชี้แจง แต่ขาดเอกสาร (3) บทความเรื่อง แอบดักฟัง (4) บทความเรื่อง เวชระเบียน=ค่าทดแทน (5) บทความเรื่อง จะเอาห้างหรือนาข้าว
วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
บริการต่อทะเบียนภาษีรถยนต์ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี *** งดให้บริการ *** ใน วันจันทร์ ที่ 18 , วันจันทร์ ที่ 25 และ วันอังคาร ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ||||| โดยสามารถรับบริการได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี ถนนเพชรเกษม
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สรุปแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดราชบุรี และศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
สถานการณ์คุณภาพอากาศ พื้นที่ภาคกลางและตะวันตก (จาก air4thai.pcd.go.th เข้าถึงเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 12.00 น.)
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
คุณภาพอากาศอยู่ในระดับ คุณภาพปานกลางถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ // สารมลพิษทางอากาศที่ตรวจพบเกินมาตรฐาน ได้แก่ ฝุ่นละออง ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5) ตรวจพบค่าระหว่าง 52 - 62 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (?g/m3) เกินมาตรฐานที่บริเวณ ... ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เชื่อมโยง ...
PM 2.5 คืออะไร ??
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน // เทียบอย่างง่ายว่ามีขนาดประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นผมมนุษย์ // ขนจมูกของมนุษย์ไม่สามารถกรองได้ // PM2.5 จึงสามารถแพร่กระจายเข้าสู่ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และแทรกซึมสู่กระบวนการทำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย เพิ่มความเสี่ยงเป็นโรคเรื้อรังและมะเร็ง ตามคำเตือนขององค์การอนามัยโลก เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด