ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนมกราคม 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อ.โนนสัง อ่านต่อ ...
สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562
นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้สถิติอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมประจำแต่ละอำเภอ เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสำมะโน/สำรวจ และสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/สำมะโน ในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น อ่านต่อ ...
คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จะออกปฏิบัติงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆ ตามคาบเวลาที่กำหนดประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ขอความร่วมมือในการให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เพื่อที่จะนำข้อมูลไปพัฒนาในด้านต่างๆ ต่อไป อ่านต่อ ...
ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือนธันวาคม 2561
วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
สำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ร่วมออกหน่วยบริการตามโครงการ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อ.โนนสัง อ่านต่อ ...
คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลเดือนมกราคม2562
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด