ข่าวประชาสัมพันธ์
ออกหน่วยบริการตามโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน2561
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง เข้าร่วมโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน2561 พร้อมสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อโครงการ"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภูเป็นประธานในพิธี อ่านต่อ ...
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561 นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ เพื่อสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ บรมนาถบพิตร เนื่องในวัน"พระบิดาแห่งฝนหลวง" ณ หอประชุม อนาลโย ศูนย์ราชการจังหวัดหนองบัวลำภู อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์คาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูประจำเดือนพฤศจิกายน2561
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จะออกปฏิบัติงานสำรวจโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในเดือนพฤศจิกายน 2561 และจะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละโครงการตามคาบเวลาที่กำหนดให้ ตามโครงการนั้นๆ อ่านต่อ ...
สร้างเครื่อข่ายสถิติอำเภอ
วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
นางฐิตราภรณ์ ภาษาเวทย์ สถิติจังหวัดหนองบัวลำภู มอบหมายให้สถิติอำเภอทั้ง 6 อำเภอ ในจังหวัดหนองบัวลำภู เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผุ้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมประจำแต่ละอำเภอ เพื่อแจ้งแผนปฏิบัติงานการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงสำมะโน/สำรวจ และสร้างเครือข่ายสถิติ เพื่อการประสานงานกับผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านในการเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/สำมะโน ในครั้งต่อไปได้ง่ายขึ้น อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์คาบเวลาเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการต่างๆของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูประจำเดือนตุลาคม2561
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2561
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จะออกปฏิบัติงานสำรวจโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในเดือนตุลาคม 2561 และจะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละโครงการตามคาบเวลาที่กำหนดให้ ตามโครงการนั้นๆ อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด