ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การเก็บรวบรวมข้อมูลของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภูประจำเดือนกันยายน2561
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู ออกปฏิบัติงานสำรวจข้อมูลโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ตามคาบเวลาในแต่ละโครงการในเดือนกันยายน2561 อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์คาบเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูลประจำเดือนสิงหาคม 2561
วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
พนักงานและเจ้าหน้าที่ ของสำนักงานสถิติจังหวัดหนองบัวลำภู จะออกปฏิบัติงานสำรวจโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายในเดือนสิงหาคม 2561 และจะจัดเก็บข้อมูลในแต่ละโครงการตามคาบเวลาที่กำหนดให้ ตามโครงการนั้นๆ อ่านต่อ ...
พระราชบัญญัติศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สรุปย่อสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
สวัสดิการสังคม จังหวัดหนองบัวลำภู 2560
วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด