ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (31/09/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (28/09/2560)
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (18/08/2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (24/11/2559)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (04/11/2559)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (04/11/2559)
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัด (27/10/2559)
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศคร้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (13/05/2559)