ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หน่วยงานไม่มีการจัดประกวดราคา และสอบราคา วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ร่างขอบเขตงานโครงการก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 8 สำนักงานคลังจังหวัดลำปางจำนวน 2 หลัง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดลำปาง เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักราชการระดับ 8 สำนักงานคลังจังหวัดลำปางจำนวน 2 หลัง วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด