ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัด วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก้อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ราคากลางโครงการก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : แผนการจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เลขที่ 2 ถนนเสือป่า ตำบลหน้าเมือง อำภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยว วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างจัดทำป้ายบิลบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรี วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ วันที่ 31 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปี ๒๕๖๑ ประกาศครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างทำความสะอาดศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของสำนักงานจังหวัดราชบุรีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารราชบุรีเกมส์ศาลากลางจังหวัด วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างต่อเติมศาลากลางจังหวัดราชบุรี ประกาศคร้งที่ 3 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด