ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ โครงการตามแผนปฎิบัติราชการกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีประ วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
ประกาศ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศประกวดราคา วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด (ศูนย์พระพรหม Complex & distribution) ... เชื่อมโยง
ประกาศราคากลาง วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โครงการท่องเที่ยวอารยธรรมวิถีไทยลุ่มน้ำจ้าพระยาป่าสัก กิจกรรมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญใน 4 จังหวัด (ศูนย์พระพรหม Complex & distribution) ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด