ประกวดราคาจ้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้าง วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ประกวดราคาจ้าง พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่า ด้านการท่องเที่ยวกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเชิงรุก จัดงานส่งเสริมการตลาดเชิงรุกผลิตภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด