แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2564 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง เมษายน 2564 วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
รายงานงบทดลอง มีนาคม 2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง มกราคม 2564 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2563 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2563 วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง กันยายน 2563 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง สิงหาคม 2563 วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง กรกฎาคม 2563 วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2563 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 รายงานงบทดลอง มิถุนายน 2563 ... อ่านต่อ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง พฤษภาคม 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง เมษายน 2563 วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
แผนโครงการพัฒนาประสิทธิผลการดำเนินงานเชิงยุทธศาสตร์ตามแผนพลังงานเชิงพื้นที่ ปีงบประมาณ 2563 วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563 019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 
รายงานงบทดลอง กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 
รายงานงบทดลอง มกราคม 2563 วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
รายงานงบทดลอง ธันวาคม 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
รายงานงบทดลอง พฤศจิกายน 2562 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 
แผนงบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ปี 2563 วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานงบทดลอง ตุลาคม 2562 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ปี 2563 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จัดสรรงบประมาณตามภารกิจด้านธุรกิจพลังงาน 2563 วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนยุทธศาสตร์พลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2561-2565 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
รายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณ กรมธุรกิจพลังงาน 62 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562 รายงานผลค่าใช้จ่ายงบประมาณ กรมธุรกิจพลังงาน 62 ... อ่านต่อ
แผนงบประมาณโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปี 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนงานโครงการลดใช้พลังงานภาครัฐ ปี 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
แผนงบประมาณกรมธุรกิจพลังงาน 2562 วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แผนการดำเนินงานกรมธุรกิจพลังงาน 2562 วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
แจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปตั้งจ่ายส่วนจังหวัดประจำปีงบประมาณ พศ 2560 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560 งบประมาณโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลและวิสาหกิจชุมชน ... อ่านต่อ
แจ้งการโอนเงินงบประมาณจากส่วนกลางไปตั้งจ่ายส่วนจังหวัด วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560 การแจ้งโอนงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ 2560(บริหารจัดการแผนพลังงาน งบดำเนินงาน)
... อ่านทั้งหมด