ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 เพื่อนำไปใช้ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารต่างๆ จำนวน 5 เรื่อง
วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประกอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ
วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ประกอบการปฎิบัติงานเจ้าหน้าที่ศูนย์ ข้อมูลข่าวสารทางราชการ เชื่อมโยง ...
บทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ จำนวน 5 เรื่อง
วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
โครงการศึกษาความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบ E-Learning Center กพ.
วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
โครงการศึกษาความรู้ด้าน พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ พ.ศ.2540 ผ่านระบบ E-Learning Center กพ. เชื่อมโยง ...
PEA เปิดบ้านต้อนรับกรมการค้าต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด