ข่าวประชาสัมพันธ์
PEA เปิดบ้านต้อนรับกรมการค้าต่างประเทศเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562
วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางจุฑาพรรธน์ แก้ววัฒนะบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้การต้อนรับ นายอดุลย์ โชตินิสากรณ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศพร้อมคณะ เข้าเยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยมีนางกัลยา แตงเกษม ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ และผู้บริหารฝ่ายประชาสัมพันธ์ร่วมต้อนรับ ณ ห้องเธียเตอร์ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เชื่อมโยง ...
ธนาคารอาคารสงเคราะห์เยี่ยมชมศูนย์พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA
วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561
นางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร เลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาดำเนินการด้านข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และนางดวงเฉลิม ทองเพ็ชร นักประชาสัมพันธ์ ระดับ 10 กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ต้อนรับนางอารี บุญพิพัฒน์ ผู้ช่วยหัวหน้าวส่วนการจัดการความรู้ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เพื่อศึกษารูปแบบการดำเนินงาน นำไปพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของธนาคารอาคารสงเคราะห์ต่อไป อ่านต่อ ...
คณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง เยี่ยมชมและรับฟังบรรยายการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA
วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกระทรวงการคลัง ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “นักบริหารงานตามหลักธรรมภิบาล” ร่วมรับฟังบรรยายหัวข้อ การส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลและศูนย์ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ PEA เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีนางกันจนาภัทน์ พิพัฒน์พรชาติ ผู้อำนวยการสำนักผู้ว่าการ กล่าวต้อนรับ โดยมีนางสาวพัชรมณี เย็นมั่นคง ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร และนางดาราวรรณ พรหมกสิกร ผู้อำนวยการกองกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นวิทยากรบรรยาย ณ สำนักงานใหญ่ PEA เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คว้าแชมป์รางวัลผ่านเกณฑ์ขั้นสูงในการประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561
วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาครับโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี 2561 จำนวน 7 รางวัล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 จากจำนวนภาครัฐที่ผ่านเกณฑ์ขั้นสูง 17 หน่วยงาน ร่วมประกวดทั้งหมด 183 หน่วยงาน ทั่วประเทศ ศูนย์ พ.ร.บ.ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ประกอบด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ กำแพงเพชร นครสวรรค์และเพชรบูรณ์ อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้านพ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2561
ประกาศผลรายชื่อผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ ด้าน พ. ร. บ. ข้อมูลข่าวสารทางราชการ ประจำปี 2561 (การไฟฟ้าส่่วนภูมิภาค) เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด