ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง(ภาคข.)เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างสังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลเมืองบ้านสวน
วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2563
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ครั้งที่ ๕
วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประกาศเทศบาลเมืองบ้านสวน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง
วันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด