ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 21 มีนาคม 2561 นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานเปิดโครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน ( โครงการจังหวัดเคลื่อนที่) ณ โรงเรียนวัดเขาไก่แจ้ ตำบลท่าเคย อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี นำกิจกรรมมอบทุนการศึกษาตามโครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การจัดกิจกรรมพัฒนาเด็ก และนิทรรศการตลาดประชารัฐ ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย เชื่อมโยง ...
ราชบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต เป็นประธานการประชุมพัฒนาการอำเภอ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561 ในส่วนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดรับผิดชอบ “งาน OTOP วิถีชุมชนคนราชบุรี” เชื่อมโยง ...
จังหวัดราชบุรี แถลงข่าวจัดงานท่องเที่ยวราชบุรีของดีเมืองโอ่งและงานกาชาด ประจำปี 2561
วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 15 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ บริเวณจวนผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี(หลังเก่า) นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวงาน “ท่องเที่ยวราชบุรี ของดีเมืองโอ่ง และงานกาชาด ประจำปี 2561” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ บริเวณโรงยิมเนเซียม และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ในการนี้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมแถลงข่าวในงานครั้งนี้ด้วย ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีได้ประสานและนำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีความโดดเด่นในแต่ละอำเภอมาจัดนิทรรศการ และขอเชิญชวนประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมชม ชิม ช้อป แชะ ผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ภายในงานฯ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 เชื่อมโยง ...
ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อำเภอบางแพ
วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายไพบุลย์ บูรณสันติ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 4 ติดตามการขับเคลื่อนงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางแพ และติดตามการเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสะพานดำ ตำบลวัดแก้ว อำเภอบางแพ โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี ร่วมด้วย เชื่อมโยง ...
พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมให้กำลังใจและร่วมสังเกตการณ์ การจัดเวทีประชาคม ตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 12 มีนาคม 2561 ดร.สุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เยี่ยมให้กำลังใจและร่วมสังเกตการณ์ การจัดเวทีการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน ณ บ้านคลองตาหลวง หมู่ที่ 4 ต.ตาหลวง อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด