ข่าวประชาสัมพันธ์
ราชบุรี “ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 “
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 7/2561 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้ากลุ่มงานฯ หัวหน้าฝ่าย พัฒนาการอำเภอ และนักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด เชื่อมโยง ...
ราชบุรี “ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2561”
วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 17 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมหลวงยกกระบัตร ศาลากลางจังหวัดราชบุรี นายวิสิษฎ์ พวงเพชร รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้ นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ 9/2561 โดยวาระการประชุมใด้แจ้งให้ทราบถึงการดำเนินการในเดือนที่ผ่านมา และแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่เป้าหมาย ให้ที่ประชุมใด้รับทราบ เชื่อมโยง ...
ราชบุรี “ต้อนรับคณะกรรมการการประกวดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีต้นแบบ
วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2561
วันที่ 12 กันยายน 2561 นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนประธานคณะกรรมการการประกวดโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดราชบุรี เวลา 09.00 น.-12.00 น. ณ วัดวาปีสุทธาวาส บ้านตลาดควาย ตำบลจอมบึง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี เวลา 13.00 - 19.00 น. ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี บ้าน สระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี เจ้าอาวาสวัดทั้ง 2 แห่ง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ พัฒนาการอำเภอ พัฒนากร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่ค้า ประชาชนร่วมให้การต้อนรับ เชื่อมโยง ...
ราชบุรี “จัดงานมหกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9”
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 31 ส.ค. 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยมจังหวัดราชบุรี นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี มอบหมายให้นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานในพิธี มอบเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2561 จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน มอบพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน 11 หมู่บ้าน/ชุมชน และมอบเข็มกองทุนแม่ของแผ่นดินให้กับ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอและประธานเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอทุกอำเภอ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่มีความเข้มแข็ง ประสบความสำเร็จ / มีผลงานเด่น ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เชื่อมโยง ...
ราชบุรี “ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี"
วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี นายอาจณรงค์ สัตยพานิช ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนติดตามการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านสระโบสถ์ ตำบลคูบัว อำเภอเมืองราชบุรี โดยมี นายสุทธิรักษ์ หงสะมัต พัฒนาการจังหวัดราชบุรี พระครูใบฎีกาสุพจน์ เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี พร้อมด้วย พัฒนาการอำเภอ พัฒนากรประจำตำบล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แม่ค้า ประชาชนร่วมให้ข้อมูล เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด