นโยบายรัฐบาล
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
นโยบายการนำแผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสพติด พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๐ ไปสู่การปฏิบัติ (06/10/2559)
การมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 7 ตุลาคม 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2551 (13/07/2558)
คำแถลงนโยบาย ของ คณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันจันทร์ที่ 29 ธันวาคม 2551 (13/07/2558)
สรุปนโยบายและข้อสั่งการในพิธีมอบนโยบายและเปิดปฏิบัติการ “รวมพลังไทเทิดไท้องค์ภูมิพล เฉลิมฉลอง 80พรรษา” วันที่ 29 ตุลาคม 2550 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล (13/07/2558)
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ วันศูกร์ที่ 12 กันยายน 2557 (15/06/2558)