ผลผู้ชนะการประกวดราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ป.ป.ส. ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อสารมาตรฐานฯ จำนวน 69 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (06/02/2560)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาจ้างพิมพ์วารสารสำนักงาน ป.ป.ส. ปีที่ 33 (06/02/2560)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจระบบบำบัดรักษายาเสพติด (06/02/2560)
ป.ป.ส.ผู้ชนะสอบราคาจัดซื้อสารเคมีและอุปกรณ์สำหรับเครื่องแก๊สโครมาโตกราฟและวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 87 รายการ (06/02/2560)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะซื้อผงหมึกเครื่องพิมพ์และเครื่องโทรสาร (12/09/2559)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างปูหญ้าเทียมฯโดยวิธีสอบราคา (12/09/2559)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะประกวดจ้างเหมาบริการทำความสะอาคอาคารสำนักงาน ปปส.ภาค 2 (15/08/2559)
ประกาศผลผู้ชนะสอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลต้นไม้และสวนไม้ประดับฯ ปปส.ภ.2 (15/08/2559)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อโครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบสารสนเทศยาเสพติด (NIS) (22/07/2559)
ป.ป.ส.ประกาศผลผู้ชนะการประกวดราคาซื้อหมึกเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องโทรสาร จำนวน 24 รายการ โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) (22/07/2559)