การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาและให้ความเห็นเรื่องร้องเรียน ครั้งที่ 24/2562 เวลา 12.30 น. ณ ห้องประชุม สขร. อาคาร สปน.
อ่านรายละเอียด
| ดูข่าวทั้งหมด