ประกาศประกวดราคาการจ้างพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP กลุ่มปรับตัวสู่การพัฒนา (Quadrant D) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศจังหวัดราชบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 15 รายการ โครงการปรับปรุงสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด