ประกาศจำหน่ายพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 409 รายการ โดยวิธีทอดตลาด วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาการให้บริการ โดยการเชื่อมโยงและการบริหารจัดการข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ebidding) วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด