ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกาส์ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกาศกรมคุมประพฤติเรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องมือติดตามตัวอิเล้กทรอนิกส์ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด