สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
ประทานบัตรที่ 27647/15763 วันที่ 29 พ.ค. 2543 (สิ้นสุดวันที่ 28 พ.ค. 2563) ประทานบัตรออกให้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยพาณิชย์ค้าไม้ โครงการทำเหมืองแร่ หินอุตสาหกรรมชนิดหินปูน (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ที่ตำบลเขาพระ อำเภอรัตนภูมิ จังหวัดสงขลา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสงขลา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดกาฬสินธุ์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดขอนแก่น วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมหาสารคาม วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดยโสธร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดร้อยเอ็ด วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดเลย วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสกลนคร วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองคาย วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดหนองบัวลำภู วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุดรธานี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าไม้ ในท้องที่จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
คำสั่งและแบบรายงานผลการตรวจสอบและติดตามผลการใช้พื้นที่ป่าไม้และของผู้รับอนุญาต วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด