คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ 1/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 
คำสั่ง ททท. ที่ 258/2557 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด