แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 เดือน มิ.ย. 65 วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 เดือน เม.ย. 65 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 เดือน มี.ค. 65 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 เดือน ก.พ. 65 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 65 เดือน ม.ค. 65 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน ธ.ค. 64 วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน พ.ย. 64 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน ต.ค. 64 วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน ก.ย. 64 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน มิ.ย. 64 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน พ.ค. 64 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน เม.ย. 64 วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน มี.ค. 64 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน ก.พ. 64 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 64 เดือน ม.ค. 64 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน ธ.ค. 63 วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน ต.ค. 63 วันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน ก.ย. 63 วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน ส.ค. 63 วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน ก.ค. 63 วันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน มิ.ย. 63 วันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน พ.ค 63 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 63 เดือน เม.ย. 63 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน ก.ค. 62 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน มิ.ย. 62 วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน พ.ค. 62 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน เม.ย. 62 วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน มี.ค. 62 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน ก.พ. 62 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 62 เดือน ม.ค. 62 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน ธ.ค. 61 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน พ.ย. 61 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน ต.ค. 61 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน ก.ย. 61 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน มิ.ย. 61 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน พ.ค. 61 วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน เม.ย. 61 วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน มี.ค. 61 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน ก.พ. 61 วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61 เดือน ม.ค. 61 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 61เดือน ธ.ค. 60 วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 วันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการจัดการความรู้ สศค. 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการจัดการความรู้ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 ก.ย.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ส.ค.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 -31 ก.ค.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 มิ.ย.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 พ.ค.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 เม.ย.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 มี.ค.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 29 ก.พ.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ม.ค.59 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ธ.ค.58 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 30 พ.ย.58 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ใช้จ่ายแล้วตั้งแต่ 1 ต.ค. 58 - 31 ต.ค.58 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการ วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
รายงานประจำปี 2556 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แผนปฏิบัติราชการ ปี 2558 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557 
แผนงาน / โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer:CIO) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนบริหารความต่อเนื่องในสภาวะวิกฤตของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนการจัดการความรู้ สศค. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 4 ปี (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560) วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการปี 2555 - 2559 และแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
แผนธรรมาภิบาลและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
แผนการปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๗ วันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด