นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 ต.ค.2563 วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 ต.ค.2562 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 ต.ค.2562 วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 9 ก.ค.2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 มิ.ย.2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 มิ.ย.2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 28 พ.ค.2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 ก.พ.2562 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 31 มกราคม 2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 มกราคม 2562 วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 มกราคม 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 31 ตุลาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 10 ตุลาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 กันยายน 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 สิงหาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 สิงหาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 10 lสิงหาคม 2560 วันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 27 กรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 30 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 21 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 16 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 2 มิถุนายน 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 20 มกราคม 2560 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 12 มกราคม 2560 วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 14 ธันวาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 16 ตุลาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 22 กันยายน 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 5 สิงหาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 29 กรกฎาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 7 กรกฎาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 12 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 พฤษภาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 21 เมษายน 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 8 เมษายน 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 24 มีนาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 17 มีนาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 4 มีนาคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 28 มกราคม 2559 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 30 ธันวาคม 2558 วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
กฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ ระเบียบว่าด้วยการซื้อขายหลักทรัพย์ของข้าราชการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๖ และข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการครัง พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ข้อมูลองค์กร วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
หลักการและแนวคิด วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
เจตนารมณ์/นโยบาย หน.คสช. วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง พ.ศ. ๒๕๕๕ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
กฎบัตรป้องปรามการใช้ประโยชน์ส่วนตนที่ขัดแย้ง ต่อประโยชน์ส่วนรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการครัง พ.ศ.๒๕๕๖ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
ประกาศนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายการกำกับดูแดองค์การที่ดี วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
นโยบายหรือการตีความ ม.9(2) วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2557  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด