ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางการคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
บทความเรื่อ 1อยากรู้เรื่องเงินโรงเรียน 2.ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม 3.เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ 4.อยากรู้อยากเห็นฝ่ายกฏหมายให้ขยายเวลาสัญญา 5ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง 1ขอเงินคืน 2ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ 3ขอติดค้างไว้ก่อน 4น้ำตาลไม่หวาน 5ขอไปใช้ในศาล อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บทความเรื่อง 1ใครมีสิทธ 2ปีหน้าผมจะไปติว 3โดนร้อง เพราะไปเผาศพ 4ทำบุญค่าไฟฟ้า 5นึกว่าให้ไปเซ็นชื่อ
เปิดใจรองปลัดกระทรวงการคลัง ด้านบริหาร กับภารกิจเสริมสร้างสุข
วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด