ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาโครงการสลากการกุศล ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะรองประธานคณะกรรมการฯ นายลวรณ แสงสนิท อธิบดีกรมสรรพสามิตและประธานกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล ในฐานะกรรมการฯ นางปานทิพย์ ศรีพิมล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในฐานะกรรมการและเลขานุการฯ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 1 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เชื่อมโยง ...
การประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ครั้งที่่ 2/2565 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564
นายวิจักษณ์ อภิรักษ์นันท์ชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในการประชุมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2/2565 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 2 กระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2564 เชื่อมโยง ...
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564
วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2564
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564
บทความเรื่อง 1.ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลเปิดได้มั้ย 2.ใครพิจารณาเรื่องของผม 3.อยากได้เอกสารในสำนวนคดี 4.รายงานตรวจพิสูจน์ร่องรอยเฉี่ยวชน 5.ก่อสร้างยังไม่เสร็จแต่จ่ายเงินแล้ว อ่านต่อ ...
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
บทความเรื่อง 1.ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย 2.เปิดเผยข้อมูลทางเทคนิคได้หรือเปล่า 3.ผู้ค้ำช้ำใจ ใช้หนี้แทน 4.ขอลบประวัติอาชญากร 5.เอกสารฎีกาเบิกจ่ายเงิน อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด