ข่าวประชาสัมพันธ์
การใช้ระบบเน็ตประชารัฐ
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
จังหวัดเชียงราย ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนทราบเกี่ยวกับการใช้ระบบเน็ตประชารัฐ ซึ่งระบบดังกล่าวสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของจังหวัดเชียงรายได้โดยง่าย หรือสามารถเข้าเว็บไซต์ www.oic.go.th/INFOCENTER18/1861/ หรือ www.chiangrai.go.th เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560
เว็บไซต์จังหวัดเชียงราย เชื่อมโยง ...
... อ่านทั้งหมด