สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 |
สัญญาเลขที่ 32/2560 สัญญาซึ้อและติดตั้งสำหรับโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS (27/01/2560)
สัญญาเลขที่ 31/2560 สัญญาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกขงกระทรวงการคลัง (18/01/2560)
สัญญาเลขที่ 29/2560 สัญญาซื้อพรมพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงทางเดินผู้บริหาร ชั้น7 (12/01/2560)
สัญญาเลขที่ 30/2560 สัญญาจ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2559 (29/12/2559)
สัญญาเลขที่ 28/2560 สัญญาซื้อสำหรับโครงการซื้อครุภัณฑ์ IT (16/12/2559)
สัญญาเลขที่ 25/2560 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน (29/11/2559)
สัญญาเลขที่ 26/2560 สัญญาจ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน (23/11/2559)
สัญญาเลขที่ 23/2560 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" เลขที่ 23/2560 ลว. 28/10/2559 (17/11/2559)
สัญญาเลขที่ 24/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) (15/11/2559)
สัญญาเลขที่ 23/2560 สัญญาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" (28/10/2559)