อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง