สัญญาอื่นๆ
สัญญาเลขที่ 32/2560 สัญญาซึ้อและติดตั้งสำหรับโครงการจัดซื้อทดแทนอุปกรณ์ HSM (Hardware Security Module) ระบบ GFMIS วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 31/2560 สัญญาจ้างสำหรับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกขงกระทรวงการคลัง วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 29/2560 สัญญาซื้อพรมพร้อมติดตั้ง บริเวณโถงทางเดินผู้บริหาร ชั้น7 วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 30/2560 สัญญาจ้างผลิตและจัดพิมพ์หนังสือรายงานประจำปีกระทรวงการคลังประจำปีงบประมาณ 2559 วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 28/2560 สัญญาซื้อสำหรับโครงการซื้อครุภัณฑ์ IT วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 25/2560 สัญญาซื้อขายและติดตั้งสำหรับโครงการจัดหาครุภัณฑ์สำนักงาน วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 26/2560 สัญญาจ้างดำเนินโครงการคลินิกภาษีกระทรวงการคลัง ส่วนการเผยแพร่และการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้สู่ประชาชน วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2560 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" เลขที่ 23/2560 ลว. 28/10/2559 วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 24/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง (นายลวรณ แสงสนิท) วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 23/2560 สัญญาจ้างดำเนินงานโครงการตลาดคลองผดุงกรุงเกษม "คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชีวิต เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง" วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 20/2560 สัญญาจ้างปรับปรุงห้องทำงานที่ปรึกษาการคลัง ชั้น 7 วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 14/2560 สัญญาซื้อน้ำดื่ม วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 12/2560 สัญญาเช่าบริการข้อมูลโปรแกรมข่าวเศรษฐกิจการเงินการคลัง วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
สัญญาเลขที่ 10/2560 สัญญาเช่าบริการข้อมูลระบบข่าวในประเทศและข่าวต่างประเทศ วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด