ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1มีอะไรผมขอหมด 2เปลี่ยนตัวผู้เล่น 3จบได้สวย 4ขึ้นทางนี้ลงทางนั้น 5ไม่ยอมตามใจ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มิถุนายน 2563 วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1ฉันรื้อแล้ว แต่เธอไม่รื้อ 2งดเบี้ยปรับได้ไหม 3แพ้คะแนน 4ลูกหนี้ที่รัก 5หาว่าหนูตีแล้วหนีไป ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1ท่านก็โดนเหมือนกัน 2แจ้งผิดแจ้งใหม่ได้ 3บ้านผมไม่ตรงตามแบบ 4คนเดียวกันหรือปล่าว 5ขอไปสู้คดีต่อ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน เมษายน 2563 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1 แค่ไหนถึงจะมีส่วนได้เสีย 2ทำไมสองมาตรฐาน 3คลินิกเถื่อนหรือปล่าว 4ข้อมูลคนต่างด้าว 55ปีมีงานอะไรบ้าง ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มีนาคม 2563 วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1 ใครบ้างต้องชดใช้ 2เคยได้แล้วไม่ได้ 3กลัวเกิดม๊อบ 4เสียงดังจังเลย 5แจ้งจริงไหม ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1บ้านจะพังไหมหมอ 2เป็นคดีกันอยู่ 3ผมป่วยเพราะทำงานหนักนะ 4ตาวิเศษ 5แบนทำไม ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 บทความเรื่อง 1ยังไม่เซ็นใครเป็นคนเบิก 2ขออนุญาตหรือไม่ 3น้องขอดูแลพี่ 4ใครเป็นคนสั่ง 5ขายนมวัวก็เปิดเผยได้ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 บทความเรื่อง 1 ขอตรวจสอบการใช้จ่ายเงินหน่อย 2 เรื่องหมูๆ 3น้ำตาล เดอะซีรี่ส์ 4เข้าใจผิด 5ไม่เกี่ยวข้อง แต่น้องอยากรู้ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 บทความเรื่อง 1 สขร.ช่วยทีครับ 2เงินร้อยล้านขอตรวจสอบหน่อย 3เผามากก็เดือดร้อนมาก 4เปลี่ยนประตูใหม่เถอะ 5ท้องถิ่นขอข้อมูลจากธนาคารได้ไหม ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562 1ไม่ให้หรือไม่มี 2รอชี้แจงแต่ขาดเอกสาร 3แอบดักฟัง 4เวชระเบียน=ค่าทดแทน 5จะเอาห้างหรือนาข้าว ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 บทความเรื่อง1ตึกสูงหลังนี้ปลอดภัยครับ 2คอนโดนี้น่าจะสร้างไม่ถูกต้อง 3ไปไหนมาไหนไม่ใช่ความลับ 4อยากศึกษาเรื่องขยะ 5สำคัญแค่ไหนถึงเปิดไม่ได้ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างใครก็ขอดูได้ 2.สำนวนการสอบข้อเท็จจริงทำไมเปิดตอนนี้ไม่ได้ 3.ขอเทปบันทึกเสียงที่ประชุม เพื่อปกป้องสิทธได้ไหมครับ 4. ผมถูกฟ้อง ขอผมเถอะ 5สร้างรั้วทับคลอง ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562 บทความเรื่อ 1.อยากรู้เรื่องเงินโรงเรียน 2.ยกเลิกประกาศสอบราคาทำไม 3.เราไม่เอาโรงไฟฟ้าขยะ 4.อยากรู้อยากเห็นฝ่ายกฏหมายให้ขยายเวลาสัญญา 5.ขอข้อมูลไปฟ้องให้ไปยูเทิร์นที่อื่น ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 บทความเรื่อง 1ขอเงินคืน 2ผมผิด แต่ก็ยังอยากรู้ 3ขอติดค้างไว้ก่อน 4น้ำตาลไม่หวาน 5ขอไปใช้ในศาล ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 บทความเรื่อง 1ใครมีสิทธ 2ปีหน้าผมจะไปติว 3โดนร้อง เพราะไปเผาศพ 4ทำบุญค่าไฟฟ้า 5นึกว่าให้ไปเซ็นต์ชื่อ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 1.บทความเรื่อง ไปสร้างที่อื่นเถอะ 2. ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3. เรื่องเกิดจากขยะ 4. ผมเข้าบ้านไม่ได้ 5 อยากเก็บเรื่องของตัวเอง ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 บทความเรื่อง 1.ให้เท่านี้พอนะ 2.ไม่ต้องปิดหรอกครับ 3.ไม่น่าทำเลย 4.ผมมีสิทธิ์ไหมครับ 5.บ้านผมจะพังไหม ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2561 บทความเรื่อง 1.กระดาษแผ่นเดียวให้เถอะครับ 2.รอไปก่อนนะ 3.ผมอยากได้ทั้งหมอ 4.กรรมการวินิจฉัยฯ ไม่เกี่ยว 5.ขอไปทำอะไร ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561 บทความเรื่อง 1.อยากรู้แต่ไม่อยากเข้าไปอยู่ 2.ให้ผมไปขายที่ไหน 3.ขอแบบหนึ่งสร้างแบบหนึ่ง 4.เรื่องอย่างนี้ต้องเปิด 5.บ้านผมเดือดร้อน ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2561 1.บทความเรื่องฉันยังไม่อนุญาต 2.บทความเรื่องก็หนูป่วยจะให้ทำอย่างไร 3.บทความเรื่อง อยากรู้ว่ามีกี่คน 4.บทความเรื่องดูอย่างเดียวนะ 5.บทความเรื่องขอมากเกินไปหรือปล่าว ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 1บทความเรื่องต้องมาแบบโปร่งใส 2 บทความเรื่องไปพิสูจน์กันเอง 3บทความเรื่องไม่อนุญาต แต่ก็เปิดเผยได้ 4บทความเรื่องขออนุญาตจริงหรือปล่าว 5บทความเรื่อง จัดใหม่แต่แพงกว่า ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561 1บทความเรื่อง ทำดีมากครับ 2บทความเรื่องไม่ใช้อย่างนี้ครับ 3บทความเรื่องไม่ถูกต้อง เราไม่เอา 4บทความเรื่องหนูเป็นปกตินะคะ 5 บทความเรื่องจะเก็บไว้ใช้อีก ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องผมเสียเท่าคนอื่นไหม 2.บทความเรื่องเปิดหมดครับ 3.บทความเรื่องทำไมตัดสิทธิผม 4.บทความเรื่องเข้าเกียร์ไม่ได้ 5.บทความเรื่องอยากไปเที่ยวอีกไหม ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องทำเอาตกใจ 2.บทความเรื่องอยากไปแต่ไม่ได้ไป 3.บทความเรื่องรู้สิทธิขิงตััวเอง 4.บทความเรื่องผมทำถูกต้องแล้วครับ 5.บทความเรื่องบริษัทกำจัดหนี้ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องตรวจกันบ้างหรือปล่าว 2.บทความเรื่องเกือบไม่ได้บำนาญ 3.บทความเรื่องร้องเรียนได้ไม่ต้องกลัว 4.บทความเรื่องอยากรู้ความเป็นอยู่ของท่าน 5.บทความเรื่องทำไมถนนวุ่นวายจัง ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องโดนรื้อบ้านครับ 2. บทความเรื่องถูกเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา 3.บทความเรื่องขอข้อมูลข่าวสารการสอบสวนข้อเท็จจริง 4.บทความเรื่องข้อมูลที่ส่งให้ศาล..เปิดเผยได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2560 1. บทความเรื่อง หนูช้าไปหน่อย 2. บทความเรื่อง ฟังเสียงฉันบ้า 3. บทความเรื่อง คำให้การของผม..ขอนะ 4. บทความเรื่อง ทำไมไม่เลือผม 5. บทความเรื่อง ขอข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้หรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุช่วยได้นะ 2.บทความเรื่องสามามีแอบไปกู้เงิน 3.บทความเรื่องผมไม่ได้รายงานเท็จนะ 4. บทความเรื่องจะเปิดเผยข้อมูลในใบอนุญาตได้เพียงใด ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องลูกขอข้อมูลของแม่ได้ไหมเอ่ย 2.บทความเรื่องมือลึกลับไปกดเงินคนตาย 3.บทความเรื่องตีความผิดไป 4.บทความเรื่องอยากรู้ว่าเก็บเงินเท่ากันหรือไม่ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 1. บทความเรื่องไม่ให้เพราะจะเอาไปร้องเรียน 2.บทความเรื่องอยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม 3.บทความเรื่องเงินค่าปรับไปอยู่ไหน 4.บทความเรื่องคุยกันดีๆก็น่าจะได้อยู่(ข้อมูล) ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 1.บทความเรืองผมสาหัสแต่หมอบอกบาดเจ็บ 2.บทความเรื่องขอมากเกินไปหรือปล่าว 3.บทความเรื่องขอเอกสารการไปราชการ 4.บทความเรื่องศูนย์การค้าขนาดเล็ก แต่ปัญหาไม่เล็ก 5. บทความเรื่องความคืบหน้าร่าง พรบ.ข้อมูลข่าวสารสาธารณะ ... อ่านต่อ
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2560 1.บทความเรื่องน้ำที่คุณดื่มสะอาดไหม 2.บทความเรื่องปล่อยน้ำเน่าเข้าบ่อปลา 3.บทความเรื่องถูกเลขท้าย 3 ตัว 157 ครับ 4.บทความเรื่องขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด