กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา ...
รายงานผลการตรวจสอบอาคารตามาตรฐาน 32 ทวิ แห่ง พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 "ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง"  
... อ่านทั้งหมด