อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเรื่องโครงสร้างการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ วิธีดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   ... อ่านต่อ
อำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด