เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำเดือน เม.ย. - พ.ย. 2560 วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารในสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำเดือน ม.ค. - มี.ค. 2560 วันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนการปฏบัติงานตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด