สัญญาสัมปทาน มาตรา 9 (6)
50. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรมอินทรา ตำบลน้ำตาล อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี   ... อ่านต่อ
49. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลชัยมงคล อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   ... อ่านต่อ
48. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอกระทุ่มแบน อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร   ... อ่านต่อ
47. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตหมู่บ้านประภัสสรวิลล่า โครงการ ๓ ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร   ... อ่านต่อ
46. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่บริการสำนักงานประปาดำเนินสะดวก อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี และสำนักงานประปาสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม   ... อ่านต่อ
45. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบริษัท บ้านสวยสวนงาม จำกัด ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน   ... อ่านต่อ
44. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่จังหวัดราชบุรี (ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานฯ)   ... อ่านต่อ
43. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่สำนักงานประปาระยอง จังหวัดระยอง   ... อ่านต่อ
42. สัมปทานประกอบกิจการประปา ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินเขตประกอบการอุตสาหกรรม จี.เค.แลนด์ ตำบลปลวกแดง อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง   ... อ่านต่อ
41. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการแพลทินั่ม เรสซิเดนซ์ พาร์ค อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
40. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว และในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสาคู อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
39. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่าเซอร์วิส ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
38. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮม 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
37. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ ๔ ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
36. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า เรสซิเดนส์ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
35. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการบ้านสวนเมืองถลาง และโครงการการ์เด้นท์เพลส ตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
34. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 3 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
33. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
32. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ เรสซิเดนส์ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
31. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ ทาวน์โฮมส์ 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
30. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า วิลเลจ ทาวน์โฮมส์ 1 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
29. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการลากูน่า ทาวน์โฮม 2 ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
28. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการบ้านสวนล็อคปาล์ม และโครงการเดอะพาโน บ้านสวนล็อคปาล์ม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต   ... อ่านต่อ
27. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตจังหวัดภูเก็ต (ยกเว้นพื้นที่ที่ได้รับสัมปทานฯ)   ... อ่านต่อ
26. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบลูแคนยอน การ์เดน ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต   ... อ่านต่อ
25. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก   ... อ่านต่อ
24. สัมปทานประกอบกิจการประปา ในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบริษัท น้ำใส 304 จำกัด อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี   ... อ่านต่อ
23. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินโฉนดเลขที่ 740,87123, 87124 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ
22. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลเมืองท่าโขลง ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
21. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการหมู่บ้านพฤกษ์สราญ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ
20. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่บริการเขตปทุมธานี-รังสิต จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ
19. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการจัดสรรที่ดินบ้านศุภลักษณ์ ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ
18. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสวนอุตสาหกรรมบางกะดี ตำบลบางกะดี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี   ... อ่านต่อ
17. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์   ... อ่านต่อ
16. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอพุทธมณฑล อำเภอสามพราน อำเภอนครชัยศรี จ.นครปฐม   ... อ่านต่อ
15. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเมืองเล็น เทศบาลตำบลหนองแหย่ง เทศบาลตำบลสันป่าเปา และเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ... อ่านต่อ
14. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่   ... อ่านต่อ
13. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลหางดง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   ... อ่านต่อ
12. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการสันติบุรีคันทรี่คลับ ตำบลห้วยสัก อำเภอเมืองเชียงราย ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย   ... อ่านต่อ
11. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตหมู่บ้านสินธานี โครงการ ๒ ตำบลท่าสาย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย   ... อ่านต่อ
10 สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
9. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตพื้นที่สำนักงานประปาชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
8. สัมปทานประกอบกิจการประปาในพื้นที่บริการสำนักงานประปาพนัสนิคม และสำนักงานประปาบ้านบึง ในเขตอำเภอพานทอง อำเภอพนัสนิคม อำเภอบ้านบึง และอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
7. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการประปาเกาะล้าน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
6. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตเทศบาลตำบลเจ้าพระยาสุรศักดิ์ และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
5. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการเขาเขียว กอล์ฟ วิลเลจ โฉนดที่ดินเลขที่ 92193,92194 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
4. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตโครงการเขาเขียวคันทรี่คลับ ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
3. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี   ... อ่านต่อ
2. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... อ่านต่อ
1. สัมปทานประกอบกิจการประปาในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด